Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ημερίδα Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

16/4/2014

Κεντρικός στόχος του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας μέσω της ανάταξης και αναβάθμισης του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και της δημιουργίας και διατήρησης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στο σκοπό αυτό, μέσω της πολύπλευρης και δυναμικής ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, καθώς εξειδικεύει τις πολιτικές για την προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης και για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της δια βίου μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη συμμετοχική διαμόρφωση του Ε.Π., τα Υπουργεία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Παιδείας & Θρησκευμάτων διοργάνωσαν Ημερίδα Διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Μ. Τρίτη 15 Απριλίου στην αίθουσα “Jacqueline de Romilly” του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην ημερίδα χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτσης, ο Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Κ. Αρβανιτόπουλος, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της ΕΕ κ. Peter Stub Jorgensen, καθώς και οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΕΣΑμεΑ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας λειτούργησαν δύο παράλληλα Θεματικά Εργαστήρια, όπου συζητήθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο πλαίσιο των κύριων προτεραιοτήτων του:

• Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
• Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση

Επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο Τύπου καθώς και οι διαθέσιμες ομιλίες, παρουσιάσεις και τα πρακτικά της ημερίδας.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική διαβούλευση επί του 1ου Σχεδίου του Ε.Π. (βλ. Σχετικά αρχεία) συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί στις 23/4/2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις στο e-mail diavoulefsi@mou.gr.

 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/7/2014