Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τεχνική συνάντηση «Θεματικές και Γενικές Αιρεσιμότητες ΕΚΤ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020: Βαθμός κάλυψης και απαιτούμενες ενέργειες»

20/12/2013

Οι Αιρεσιμότητες είναι ένας καινούργιος όρος που συνοδεύει τη νέα Προγραμματική Περίοδο, ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένου ότι αφορά στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τα κράτη μέλη προκειμένου τα τελευταία να είναι σε θέση να υλοποιούν σχετικές συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο οριστικοποίησης του περιεχομένου του νέου ΕΣΠΑ και με σκοπό τη συζήτηση και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα των αιρεσιμοτήτων, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, διοργάνωσε τεχνική συνάντηση «Θεματικές και Γενικές Αιρεσιμότητες ΕΚΤ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020: Βαθμός κάλυψης και απαιτούμενες ενέργειες», την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Στη συνάντηση παρευρέθησαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των αρμόδιων Υπουργείων.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2014