Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 99520/17.10.2022 (ΦΕΚ 5417/Β/19.10.2022) Σύσταση και διάρθρωση της ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/10/2022

ΚΥΑ 99520/17.10.2022 (ΦΕΚ 5417/Β/19.10.2022) Σύσταση και Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» και κατάργηση των υπό στοιχεία 58994/ΕΥΘΥ/18.6.2019 (Β’ 2343), 88239/ΕΥΘΥ812/31.8.2016 (Β’ 2733), 83071/ΕΥΘΥ781/25.8.2016 (Β’ 2643) και υπ’ αρ. 237/2020 (Β’ 1610) κοινών υπουργικών αποφάσεων.
  • PDF (227,93 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/11/2022

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ