Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 83071 και 83063 της 4.8.2016 (ΦΕΚ 2643/Β/25.08.2016) Σύσταση και διάρθρωση Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ) και Ναυτιλίας - Νησιωτικής Πολιτικής (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/8/2016

  • ΚΥΑ 83071/ΕΥΘΥ 781/4.8.2016 Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ)
  • ΚΥΑ 83063/ΕΥΘΥ 782/4.8.2016 Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αντικατάσταση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ' αριθμ. 122/27-09-2012 (Β' 2662) και 180/30-10-2012 (Β' 2901), όπως ισχύουν (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ)

  • PDF (201,41 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/11/2022

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ