Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πείτε την ιστορία του έργου σας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10/1/2019

Το φυλλάδιο συνοψίζει τις απαιτήσεις σχετικά με την ενημέρωση και την προβολή, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι υλοποίησης ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με την υποστήριξη από την ΕΕ αποτελεί νομική υποχρέωση, αλλά και σημαντική ευκαιρία για τους φορείς να πουν την ιστορία και να προβάλουν τον τρόπο με τον οποίο συνεισφέρουν στην κοινωνία και στην οικονομία.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2019