Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης

18/11/2010

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της ενέργειας «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

Σας παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας επί του ανωτέρω Σχεδίου (επισυνάπτεται), το αργότερο έως τις 30/11/010,  με τους εξής τρόπους:

1. Εγγράφως:
Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Δράσεων ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, υπόψη κας Κατερίνας Γιάντσιου, τηλ.: 210 52 71 414, φαξ: 210 52 71 420,

ή

2. Ηλεκτρονικά (μέσω e mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kategian@mou.gr

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2013