Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και το ΕΚΤ+ στη νέα προγραμματική περίοδο

10/6/2021

 

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα συνεχίσει να αποτελεί στη νέα προγραμματική περίοδο το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, η ΕΥΣΕΚΤ στο πλαίσιο συντονιστικών ενεργειών για το σχεδιασμό των Προγραμμάτων και δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνοψίζει και παρουσιάζει τις κύριες αρχές και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το ΕΚΤ+.

 

Η σελίδα αυτή θα ανανεώνεται τακτικά με επικαιροποιημένα κείμενα επί των ευρωπαϊκών πολιτικών:

 

 

 

 

 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/6/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ