Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Απλοποιούνται οι διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

20/2/2020

Στο πλαίσιο των ενεργειών που δρομολογήθηκαν τους τελευταίους μήνες  από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την επιτάχυνση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, απλοποιούνται  12 Προσκλήσεις έργων, μεταξύ των οποίων οι δράσεις του ΕΚΤ:

 

1. Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων (Α' Κύκλος), 11/2/2016, 75.000.000 ευρώ
2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα, 11/2/2016, 116.173.307 ευρώ
3. Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (Β' Κύκλος), 8/6/2017, 150.000.000 ευρώ

 

Στόχος είναι να επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις, να αυξηθεί η απορρόφηση του Προγράμματος και γενικότερα να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα οι κοινοτικοί πόροι.

 

Αναλυτικότερα:

  • Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκταμίευσης σε μόλις τέσσερα για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις (από οκτώ στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων και 10 για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επιχορήγησης.
  • Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα θέματα του προσωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχειρήσεις.
  • Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, καθώς θα μπορούν να επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς να συγκροτούνται και να γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr.

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/2/2020