Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Άλλοι Χρηματοδοτικοί Πόροι

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), είναι να βοηθά τους εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους που απολύονται λόγω αλλαγής των συνθηκών του παγκόσμιου εμπορίου και των αποτελεσμάτων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, να βρουν δουλειά το συντομότερο δυνατό. Για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 η βοήθεια που προβλεπόταν για το σύνολο των Κρατών – Μελών ετησίως, ανερχόταν στο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, η ετήσια χρηματοδοτική βοήθεια προς τα Κράτη Μέλη ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ.

                                                                     Περισσότερα...

 

  • Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) είναι η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη τελωνειακή ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE). Την 1/1/1993 τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για τη δημιουργία του EOX, που περιελάμβανε τότε τα 12 κράτη μέλη της EΟΚ και τα επτά κράτη EZEΣ. Σήμερα ο ΕΟΧ αποτελείται από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Στο πλαίσιο της παραπάνω συμφωνίας, ιδρύθηκε το 1994 ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ, ως ενισχυτικό εργαλείο συνοχής. Σκοπός του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ είναι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη...

Περισσότερα... 

 

  • Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012

Το 2012 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών». Η ενεργός γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι να μπορέσουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά εργασίας, αποβλέποντας  στην υγιή γήρανση μέσω της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία.

                                                                      Περισσότερα...

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2013

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ