Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το 2012 ανακηρύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών». Η ενεργός γήρανση συνεπάγεται τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών και συνθηκών εργασίας, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι να μπορέσουν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους στην αγορά εργασίας, αποβλέποντας  στην υγιή γήρανση μέσω της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία.
 
Στη βάση αυτή, στόχος του Έτους ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αξία της ενεργού γήρανσης, η ενίσχυση του διαλόγου, η ανάπτυξη αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα επίπεδα και η διαμόρφωση ενός πλαισίου για δέσμευση και συγκεκριμένη δράση, η οποία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη, σε όλα τα επίπεδα, να χαράξουν πολιτικές, μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και να δεσμευτούν για συγκεκριμένους στόχους, σχετικά με την ενεργό γήρανση.

Οι κοινές αρχές του Έτους αφορούσαν: την απασχόληση, την εθελοντική εργασία χωρίς αμοιβή και την ανεξάρτητη διαβίωση.

Η ΕΥΣΕΚΤ ανέλαβε το συντονισμό του «Ευρωπαϊκού Έτους Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών 2012» στην Ελλάδα, και στο πλαίσιο αυτό σχεδίασε ένα εθνικό πρόγραμμα δράσεων.

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2013

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ