Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) είναι η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη τελωνειακή ένωση, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE). Την 1/1/1993 τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για τη δημιουργία του EOX, που περιελάμβανε τότε τα 12 κράτη μέλη της EΟΚ και τα επτά κράτη EZEΣ. Σήμερα ο ΕΟΧ αποτελείται από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Στο πλαίσιο της παραπάνω συμφωνίας, ιδρύθηκε το 1994 ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ, ως ενισχυτικό εργαλείο συνοχής. Σκοπός του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ είναι η μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και η υποστήριξη των νέων κρατών μελών συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, στις προσπάθειές τους να συμμετάσχουν πλήρως στη διευρυμένη εσωτερική αγορά. Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός αποτελεί μέρος των ευρύτερων πρωτοβουλιών της ευρωπαϊκής ενοποίησης, δίνοντας έμφαση στην ενδυνάμωση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών ανάμεσα στις δικαιούχες χώρες και τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.

Η ΕΥΣΕΚΤ, στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ, σχεδίασε, διαχειρίστηκε και υλοποίησε το έργο «Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά στους Δήμους Άνω Λιοσίων, Κερατσινίου, Γαστούνης και Ξάνθης». Στόχος του έργου ήταν η ενδυνάμωση των παιδιών με μέτρα φροντίδας αλλά και η υποστήριξη των γονιών τους, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη του διαχρονικού κύκλου της φτώχειας και της στέρησης.

Οι υπηρεσίες παρέχονταν μέσω της λειτουργίας τεσσάρων κέντρων.  Το εταιρικό σχήμα του προγράμματος αποτελείτο από την ΕΥΣΕΚΤ (Φορέας υλοποίησης) τους δήμους  Φυλής, Δραπετσώνας /Κερατσινίου, Δροσερού Ξάνθης και Πηνειού Ηλείας καθώς και το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου.  Τα εν λόγω κέντρα λειτούργησαν σε περιοχές με υψηλά επίπεδα φτώχειας. Οι ωφελούμενοι ήταν οικογένειες με παιδιά από τις ομάδες στόχου των μεταναστών, των Ρομά και οικογένειες απομακρυσμένων αγροτικών και υποβιβασμένων / αποβιομηχανοποιημένων περιοχών.

Τα κέντρα υιοθέτησαν μια ολιστική προσέγγιση, ανταποκρινόμενα στις πολύπλευρες διαστάσεις της στέρησης και περιελάμβαναν δέσμη δράσεων οι οποίες αναλύονται στις κάτωθι ενότητες:
(α) Παροχή υποστήριξης, συμβουλευτικής, πληροφόρησης και καθοδήγησης στοχευμένη σε παιδιά έως 16 ετών και στις οικογένειές τους για όλες τις ανάγκες  τους.
(β) Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με έμφαση στην ενδυνάμωση των παιδιών
(γ) Παροχή ειδών για την κάλυψη βασικών αναγκών
(δ) Παροχή συμβουλευτικής και υποστήριξης στους γονείς, συνδεδεμένες με ενεργητικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση αυτών και ιδίως των γυναικών.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών σε υποβαθμισμένες περιοχές, η στήριξη των οικογενειών τους, η απόκτηση τεχνογνωσίας από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας σε θέματα αναφορικά με τη φτώχεια.

Το έργο, στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης από τον ΧΜ ΕΟΧ, έληξε την 30/04/2012, ενώ οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν στο ποσό των 600.000 €.
 
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει δεσμευτεί με τη συμβατική υποχρέωση δεκαετούς συνέχισης του Προγράμματος μετά την λήξη της χρηματοδότησης από το ΧΜ ΕΟΧ.  Για το λόγο αυτό έχει ήδη δρομολογηθεί η ένταξη του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στον Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στην πράξη «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων».


 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2013