Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μαθητεία - Πρακτική Άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) σχεδιάζει και οργανώνει προγράμματα Μαθητείας που υλοποιούνται στις ΕΠΑ.Σ. Οι Σχολές ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Το δυϊκό σύστημα της Μαθητείας συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο με τη Μαθητεία (on-the-job training) στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε φορείς του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα σε θέσεις εργασίας που είναι συναφείς με την ειδικότητά τους.

Η δράση περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση (πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή), καθώς και την επιδότηση της πρακτικής άσκησης (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αφορά τα έτη 2019-2021 και 2020-2022.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 55.724.200

Περίοδος υποβολής

από 27/5/2021 έως 30/12/2022

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/5/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ