Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη λειτουργίας Γυμνασίων λόγω αύξησης ωρολογίου προγράμματος για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, σχολικό έτος 2022-2023

Έχουν λήξει

Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, η ένταξη των Εργαστηρίων  Δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί με ανακατανομή των ωρών του ωρολογίου προγράμματος. Αντιθέτως, στην περίπτωση των Γυμνασίων απαιτείται η αύξηση του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος κατά μία ώρα και συγκεκριμένα από 32 εβδομαδιαίως σε 33 ώρες εβδομαδιαίως για όλες τις τάξεις και σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Η παρούσα παρέμβαση θα συνεισφέρει στην κάλυψη εκπαιδευτικών κενών στα Γυμνάσια της χώρας που δημιουργούνται από την απασχόληση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού δυναμικού των Γυμνασίων στην πρόσθετη ώρα του Ωρολογίου Προγράμματος για την εφαρμογή του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων.

Ο αριθμός των απαραίτητων προσλήψεων σε επίπεδο Δ/νσης Εκπαίδευσης προκύπτει από το σύνολο των τμημάτων που εφαρμόζεται η αύξηση του ωρολογίου προγράμματος με αναγωγή σε αριθμούς εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου. Η διάθεση των προσληφθέντων εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου στα Γυμνάσια γίνεται μέσω των Δ/νσεων Εκπαίδευσης που γνωρίζουν το σύνολο των εκπαιδευτικών κενών των Γυμνασίων που ανήκουν στην αντίστοιχη Δ/νση Εκπαίδευσης.​

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τομέας Παιδείας 

Περίοδος υποβολής

από 8/8/2022 έως 31/1/2023

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται   αποκλειστικά ...

Προϋπολογισμός

€ 9.845.920

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/1/2023