Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄κύκλος

Έχουν λήξει

Ενίσχυση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού τίτλου σπουδών για την παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων. Θα κατανεμηθούν 601 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα σε 7 επιστημονικούς κλάδους: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100€.

Σε ποιους απευθύνεται

Μεταδιδάκτορες Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μεταδιδακτορική έρευνα στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Περίοδος υποβολής

από 22/5/2019 έως 21/6/2019 (ώρα 15:00)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή έως και τηνΠαρασκευή 21/6/2019 και ώρα 15:00 στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://applications.iky.gr/ και στην συνέχεια να υποβάλουν στο ΙΚΥ (Υπόψη Τμήματος Διαγωνισμών, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34, Νέα Ιωνία) τον φάκελο υποψηφιότητάς τους (αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως και την Παρασκευή 28/6/2019.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Έχουν ελληνικό Αριθμό ...

Τι χρηματοδοτείται

Το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100,00€. Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 24 μήνες.

Προϋπολογισμός

€ 15.866.400

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Αθήνα
Τηλ
210 3726300
Φαξ
210 3221863, 210 3312759, 210 3252468

Πληροφορίες για την Προκήρυξη

210 3726394, 210 3726355
  

Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική αίτηση

2103726366-7
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/6/2019