Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Xορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις

Έχουν λήξει

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) υλοποιεί πρόγραμμα  χορήγησης συνολικά 40 υποτροφιών ύψους 1.000€ εκάστη σε προπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές που βρίσκονται από το 2ο έως το 5ο έτος φοίτησης και κατανέμονται ανά έτος και τμήμα. Η κατανομή αναφέρεται σε πίνακα στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία).

Σε ποιους απευθύνεται

Προπτυχιακοί φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το 2ο έως το 5ο έτος σπουδών.

Περίοδος υποβολής

από 14/5/2019 έως 14/6/2019

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», 141 21 Ηράκλειο Αττικής, καθημερινά 9:00-15:00 έως και τις 14/06/2019.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. από το δεύτερο ...

Τι χρηματοδοτείται

Σε έκαστο δικαιούχο χορηγείται ποσό 1.000€ για το έτος 2019.

Προϋπολογισμός

€ 40.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη, 141 21 Ηράκλειο Αττικής
Τηλ
210 2896974, 210 2896725, 210 2896726

Βασιλική Ματσούκα

 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/6/2019