Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα "Κοινωφελής Εργασία στον Πολιτισμό" - Απασχόληση για ανέργους σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα στον Πολιτισμό

Έχουν λήξει

Το πρόγραμμα αφορά  στην απασχόληση νέων ανέργων έως 35 ετών για χρονικά διάστημα έως επτά (7) μήνες (στη διάρκεια ενός έτους) –κατόπιν παρακολούθησης σχετικού διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου– στις ακόλουθες υπηρεσίες και εργασίες:

 • υπηρεσίες φύλαξης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας των χώρων και των μουσείων, αλλά και επέκτασης του ωραρίου αυτών, κατά τον οποίο οι αρχαιολογικοί χώροι ή τα μουσεία είναι επισκέψιμοι από το κοινό
 • εργασίες ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, οι οποίες συμβάλλουν στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών χώρων στο ευρύ κοινό, καθώς και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ)
 • τέλος, μπορεί να περιλαμβάνει την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών ασφάλειας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διενεργούνται νόμιμα και κατόπιν άδειας εντός των χώρων αυτών και οι οποίες επίσης αποτελούν έκτακτο γεγονός, το οποίο δεν επιτρέπει την εκ των προτέρων πρόβλεψη της κάλυψής του από μόνιμο προσωπικό

Οι  θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται σε Δικαιούχους - Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρείες Αστικού Δικαίου κ.α.) σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορείες Αρχαιοτήτων κ.α.)   Η απασχόληση είναι ορισμένου χρόνου και ο κάθε ωφελούμενος - άνεργος  συμμετέχει σε μία θέση εργασίας έως επτά (7) μήνες (μέσα σε διάστημα 12 μηνών). Η καταβαλλόμενη αμοιβή στους απασχολούμενους, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης,  ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και δεν θα ξεπερνάει τα 625 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών, οι δικαιούχοι φορείς, υποχρεούνται να καταβάλλουν και την ασφαλιστική κάλυψη εργοδότη και εργαζόμενου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σταδιακά σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του προγράμματος, έχουν ήδη αξιολογηθεί και εγκριθεί οι θέσεις απασχόλησης ανά φορέα, ενώ οι πρώτες ανακοινώσεις πρόσληψης έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Στα Σχετικά Αρχεία έχει αναρτηθεί η λίστα φορέων  που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας στον Πολιτισμό. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν από την λίστα να ενημερώνονται για το ποιοι φορείς στην Περιφέρεια τους θα προκηρύξουν ή έχουν ήδη προκηρύξει θέσεις.

Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση-ενημέρωση του δικαιούχου προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

Αναζήτηση Θέσεων – Υποβολή αίτησης

Οι προκηρύξεις τελούν υπό τον έλεγχο και την έγκριση του ΑΣΕΠ. Η λίστα των προκηρύξεων που εγκρίνονται από το ΑΣΕΠ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στην ενότητα Θέσεις εργασίας στην επιλογή Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ)  – Πίνακας Θέσεων ΚΟΧ Πολιτισμού στο σύνδεσμο http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/Pinakes+prozlipseon/x_cms_foreon_kox/koxpol_foreon.csp?tabId=1&lcmenuId=  

Μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ οι φορείς δημοσιοποιούν την έκδοση προκήρυξης  τουλάχιστον με δελτία τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της  εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας που υλοποιείται το Πρόγραμμα, ανάρτηση ανακοίνωσης στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου που υλοποιείται η δράση και ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα.  

Οι νέοι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να αναζητούν τις προκηρύξεις και τις θέσεις εργασίας

 • στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού – Τουρισμού http://ep.culture.gr/ στην ενότητα Νέα- Ανακοινώσεις
 • στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στη διαδρομή: www.asep.gr   - Συμβάσεις - Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Ο ακριβής σύνδεσμος είναι http://www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/symbaseis-ergou/Koinofelhs_tab.csp?tabId=6&lcmenuId=
 • στις ιστοσελίδες των εγκεκριμένων δικαιούχων φορέων (Υπάρχει αναρτημένη στη λίστα των φορέων αναρτημένη στα Σχετικά Αρχεία)

Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις των επιμέρους φορέων  δεν αναρτώνται στο espa.gr.

Το έντυπο αίτησης (έντυπο ΑΣΕΠ με κωδικό ΚΟΧ.Π.1), το οποίο είναι κοινό για όλες τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ και οι οδηγίες διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων και την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Επίσης έχουν αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία παρακάτω.  

Σε ποιους απευθύνεται

Οι ωφελούμενοι της πράξης θα είναι νέοι άνεργοι έως (35) ετών, καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (μακροχρόνια και βραχυχρόνια άνεργοι, έμποροι και λοιποί επαγγελματίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους τα τελευταία 2 έτη).

Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

 

Περίοδος υποβολής

από 19/12/2012 έως 31/12/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Οι νέοι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να αναζητούν τις προκηρύξεις και τις θέσεις εργασίας:

 • στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού-Τουρισμού ep.culture.gr στην ενότητα Νέα-Ανακοινώσεις
 • στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr/asep/site/home/Tabs/symbaseis-ergou/Koinofelhs_tab.csp?tabId=6&lcmenuId=
 • στις ιστοσελίδες των εγκεκριμένων δικαιούχων φορέων (υπάρχει αναρτημένη στα Σχετικά Αρχεία).

Σημειώνεται ότι οι προκηρύξεις των επιμέρους φορέων δεν αναρτώνται στο espa.gr.

Το έντυπο αίτησης (έντυπο ΑΣΕΠ με κωδικό ΚΟΧ.Π.1), το οποίο είναι κοινό για όλες τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ και οι οδηγίες διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις διευθύνσεις και τις ιστοσελίδες των φορέων και του ΑΣΕΠ και βρίσκονται αναρτημένες  στα Σχετικά Αρχεία.  

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι ωφελούμενοι της πράξης θα είναι νέοι άνεργοι έως (35) ετών, καταγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ (μακροχρόνια ...

Τι χρηματοδοτείται

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25,00€. Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των αναφερομένων
καταβαλλόμενων ποσών, οι δικαιούχοι φορείς, υποχρεούνται να καταβάλλουν και την ασφαλιστική κάλυψη εργοδότη και εργαζόμενου.

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, 106 81 Αθήνα
Τηλ
210 3307601
Φαξ
210 3307641

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Διεύθυνση
Πουλίου 6, 115 23 Αθήνα
Τηλ
213 1319100
E-mail διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2014