Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρεμβάσεις για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΕΚΟ) από εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης

Έχουν λήξει

Ενέργειες προκατάρτισης, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης που οδηγούν στην υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον του 15% των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών.

Ενδεικτικά, οι παρεμβάσεις  περιλαμβάνουν:

Προκατάρτιση

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών κ.α.
  • Βασική ορολογία ξένης γλώσσας
  • Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα κατάρτισης που θα ακολουθηθεί
  • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • Ενημέρωση για νομικά θέματα (ασφαλιστικά δικαιώματα, εργασιακά, κ.α.

Κατάρτιση

Εκπαιδευτικά αντικείμενα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία: Επαγγέλματα Περιβάλλοντος • Υγεία & Πρόνοια • Αθλητισμός - Πολιτισμός - Επικοινωνίες • Παιδαγωγικά • Οικονομία - Διοίκηση • Πληροφορική • Τουρισμός - Παροχή Υπηρεσιών • Αγροτικά • Μεταφορές.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα και ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού, όπως: 

Άτομα με αναπηρία • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας • Θύματα trafficking • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών • Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες • Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες • Αιτούντες άσυλο • Φυλακισμένοι & Αποφυλακισμένοι • Πρώην χρήστες ουσιών • Οροθετικοί • Άστεγοι • Άτομα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχια • Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Περίοδος υποβολής

από 11/12/2012 έως 31/12/2015

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης  του ΟΑΕΔ
  • στα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και παρατίθενται στη σελίδα  www.eye-ekt.gr.

 

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Δυνατότητα συμμετοχής στις παρεμβάσεις έχουν όλοι οι άνεργοι, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου, οι ...

Τι χρηματοδοτείται

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης:

Η προκατάρτιση διαρκεί από 100 έως 200 ώρες, ενώ η κατάρτιση από 350 έως 400 ώρες και αποτελείται από θεωρητικό μέρος και πρακτική άσκηση.

Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μικτά ανά ώρα ή 6€ μικτά εάν είναι άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), οροθετικοί ή άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις οδηγούν σε υποχρεωτική πρόσληψη από τις επιχειρήσεις όπου πραγματοποιείται η πρακτική,  σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης. Τοποθετείται τουλάχιστον το 15% των καταρτισθέντων, για τουλάχιστον 3 μήνες, και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια (πλήρους απασχόλησης).

Προϋπολογισμός

€ 80.000.000

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
2105271100
Φαξ
210 5271167

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/9/2016