Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Όλη η Ελλάδα
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3

Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Ανάπτυξη ή επικαιροποίηση των οδηγών κατάρτισης για τις περίπου 130 εγκεκριμένες και νέες ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/6/2020 - 20/7/2020

Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος ένταξης των εκπαιδευόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση. Μέσω της δράσης προβλέπεται να επωφεληθούν 2.000 εκπαιδευόμενοι από δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους, ενώ δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/6/2020 - 20/7/2020

Πανελλήνιοι Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου

Δημιουργία του πολιτισμικού θεσμού «Πανελλήνιοι Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου», ο οποίος αφορά σε διαγωνισμό θεατρικών παραστάσεων, σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Στόχος του θεσμού είναι να συμβάλλει στην απόκτηση της θεατρικής παιδείας ως μέσου βιωματικής διδασκαλίας, στην πρακτική και θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην ψυχαγωγική μόρφωση των μαθητών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 30/6/2021

Μέσα στο Μουσείο

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 10/6/2020 - 30/6/2021

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ενέργειες κατάρτισης με πρακτική άσκηση και πιστοποίηση προσόντων, σε κύριες οικονομικές δραστηριότητες της περιφερειακής οικονομίας, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: 22/4/2020 - 31/7/2020

Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να παρουσιάσει, ολοκληρωμένα και με απλό τρόπο, όλες εκείνες τις απαραίτητες οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες, οι οποίες θα βοηθήσουν κάθε οικογένεια να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα στη χώρα μας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/3/2020 - 31/12/2020

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς που έχει αναδείξει η RIS της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 24/2/2020 - 31/8/2020

Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση ανέργων σε επιχειρηματικές δεξιότητες οικονομικών δραστηριοτήτων της RIS3 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής: 20/2/2020 - 30/7/2020

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού 2019-2020 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Προσκλήσεις

To πρόγραμμα "Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας" αφορά στη χρηματοδότηση της παροχής διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 10/2/2020

Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε άνεργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Απόκτηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από ανέργους, απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Ηπείρου

Περίοδος υποβολής: 2/3/2020 - 31/7/2020

Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3