Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Όλη η Ελλάδα
Εξαγωγή αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 1 - 2 από 2 από 1

Επιταγή Κατάρτισης ανέργων 29 έως 64 ετών σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση - Παράταση υποβολής

Η δράση έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση κλπ.) σε 16.620 άνεργους, ηλικίας 29 έως 64 ετών κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/10/2014 - 17/11/2014, Παράταση υποβολής για ανέργους και παρόχους κατάρτισης

Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης

Δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω πρόσληψης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε Δημόσιους Φορείς (Επιβλέποντες Φορείς) για χρονικό διάστημα 5 μηνών με στόχο την υλοποίηση προγράμματων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση"

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 13/11/2013 - 20/11/2013, ώρα 12:00

Αποτελέσματα 1 - 2 από 2 από 1