Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διευκρινίσεις για τη συνέχιση χρηματοδότησης δομών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

10/4/2020

Όσον αφορά στη συνέχιση χρηματοδότησης δομών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί πλήρως ή μερικώς στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και σε συνέχεια της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στις 30/3/2020, εκδόθηκε χθες Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη Τσακίρη.

 

Στην ΥΑ διευκρινίζονται οι  προϋποθέσεις  ώστε η χρηματοδότηση  δομών όπως οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,  ΚΔΗΦ και ΚΗΦΗ, να συνεχιστεί κανονικά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και μεταγενέστερα.

 

Όπως επισημαίνεται και σε σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται διαζευκτικά σε σχέση με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης που παρέχονται σε όλες αδιακρίτως τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης, 20ης και 30ης Μαρτίου.

 

Κατά συνέπεια, για τις επιχειρήσεις των οποίων η χρηματοδότηση είτε προέρχεται εξ ολοκλήρου, είτε εν μέρει από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εναπόκειται στη διακριτική τους ευχέρεια να διατηρήσουν τη χρηματοδότησή τους από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, ή να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις των παραπάνω Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στα Σχετικά αρχεία


 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/4/2020