Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διακρατικής Συνεργασίας για τη Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, στην Κρήτη

22/5/2018

Η 6η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διακρατικής Συνεργασίας για τη Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση (EU Network on Public Administration and Governance), διοργανώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 17 και 18 Μαΐου 2018, από την ΕΥΣΕΚΤ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.

Σκοπός του δικτύου είναι η ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών για θέματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση στα κράτη μέλη, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων για την βελτίωση και αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κεντρικό θέμα της εν λόγω συνάντησης ήταν το επίπεδο και οι δυνατότητες εφαρμογής της Αρχής «Μόνο μια φορά» (Once Only Principle) στα κράτη μέλη, μέσω της οποίας  προτείνεται η συλλογή πληροφοριών από πολίτες και επιχειρήσεις να γίνεται μια μόνο φορά και όχι από κάθε δημόσια αρχή με την οποία συναλλάσσονται.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τα μέλη του δικτύου ξεναγήθηκαν στο χώρο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ηρακλείου όπου λειτουργεί η βραβευμένη (Ευρωπαϊκό βραβείο Δημόσιας Διοίκησης EPSA 2017) εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ενημερώθηκαν για το πώς αυτή συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Επίσης, επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας όπου έγινε ξενάγηση στο κτίριο του Προγράμματος Διάχυτης Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και παρουσίαση διαδραστικών συστημάτων και τεχνολογιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Η ΕΥΣΕΚΤ αποτελεί τον συντονιστικό φορέα της λειτουργίας των δικτύων διακρατικής συνεργασίας στην Ελλάδα. Περισσότερα για τη διακρατική συνεργασία, διαβάστε εδώ


 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/5/2018