Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης και κατάρτισης σε 17 ∆ήµους, θύλακες υψηλής ανεργίας (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

14/7/2017

Στο πλαίσιο προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ο ΟΑΕΔ δημοσίευσε μια νέα πρόσκληση η οποία αφορά σε 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης για οκτώ μήνες, σε 17 Δήμους με υψηλή ανεργία: Αγ. Αναργύρων - Καματερού, Αγρινίου, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Άργους-Μυκηνών, Αρταίων, Ασπροπύργου, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Κορδελιού - Ευόσμου, Κορινθίων, Παιονίας, Παύλου Μελά, Περάματος, Σαλαμίνος, Σιντίκης, Φυλής. 

Η δράση στοχεύει ταυτόχρονα, στην άµεση αντιµετώπιση της ανεργίας πληθυσµιακών οµάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, στην αναβάθµιση των προσόντων των συµµετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας µε παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση, αλλά και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω, που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  • Eγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
  • Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  • Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους,
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών,
  • Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,
  • Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».


Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόµενους ξεκίνησε σήμερα 14 Ιουλίου 2017 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12η µεσηµβρινή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη δράση, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάσουν τη σχετική Πρόσκληση στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ ή πατώντας εδώ.

Σημειώνεται ότι η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/10/2017