Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών - 2024

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/1/2024

Ο Οδηγός Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών συντάχθηκε για την υποστήριξη των Δικαιούχων, αλλά και των ΕΥΔ των Περιφερειακών Προγραμμάτων στην υλοποίηση και διαχείριση της δράσης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία / Δομές Συσσιτίων) & Κοινωνικά Φαρμακεία».

Η δράση συνεχίζει τη χρηματοδότησή της κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών Προγραμμάτων και πιο συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 4.11 «Ενίσχυση της ισότιμης και έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικές, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών που προάγουν την πρόσβαση σε στέγαση και υπηρεσιών φροντίδας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, με έμφαση στα παιδιά και στις μειονεκτούσες ομάδες, βελτίωση της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για τα άτομα με αναπηρίες, της αποτελεσματικότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των υπηρεσιών μακροχρόνιας περίθαλψης».

Ο Οδηγός αφορά στις ενέργειες που απαιτείται να πραγματοποιήσουν οι Δικαιούχοι, από την υποβολή της αίτησής τους για χρηματοδότηση της πράξης έως και την ολοκλήρωσή αυτής. Εφαρμόζεται τόσο στις συνεχιζόμενες δομές (δομές που ξεκίνησαν την λειτουργία και χρηματοδότησή τους κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020), όσο και σε νέες που θα χρηματοδοτηθούν για πρώτη φορά στην προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Αποτελεί επικαιροποίηση της αντίστοιχης έκδοσης του Ιουνίου 2016.


  • ZIP (924,33 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/3/2024

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ