Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 7670/26.01.2023 (ΦΕΚ 394/Β/30.01.2023) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/1/2023

ΚΥΑ 7670/26.01.2023 (ΦΕΚ 394/Β/30.01.2023) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών και κατάργηση της υπ’ αρ. 23774/27.4.2020 (Β’ 1610) κοινής υπουργικής απόφασης «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)
  • PDF (174,01 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2023

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ