Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρακτικός Οδηγός για ΕΑΚ / Simplified Cost Options – a practitioners’ manual

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/11/2021

Σκοπός του οδηγού είναι να υποστηρίξει τις αρμόδιες αρχές και φορείς του ΕΚΤ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των Επιλογών Απλουστευμένου Κόστους, μέσω της παρουσίασης συνόλου πρακτικών αναφορών.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ