Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών (ΕΣΠΔ) - Επικαιροποίηση Ιούνιος 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/7/2020

Αρχείο της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών  2014 – 2020 (ΕΣΠΔ 2014 - 2020)  Στην 1η επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών, ενσωματώθηκαν οι εξειδικευμένες οδηγίες και οι κατευθύνσεις σχετικά με την παρακολούθηση των δεικτών οι οποίες προετοιμάστηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕΚΤ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ και ΕΥΚΕ) το 2018 και το 2019 και απεστάλησαν σε όλες τις Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων σε συνέχεια και του σχετικού Θεματικού Ελέγχου που πραγματοποίησε η ΕΔΕΛ σε 18 ΔΑ των ΕΠ το διάστημα Απριλίου – Μαΐου 2019.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/7/2020

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ