Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/207 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/1/2015

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2015/207 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όσον αφορά τα υποδείγματα για την έκθεση προόδου, την υποβολή πληροφοριών για τα μεγάλα έργα, το κοινό σχέδιο δράσης, τις εκθέσεις υλοποίησης για τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», τη δήλωση διαχείρισης, τη στρατηγική λογιστικού ελέγχου, τη γνώμη λογιστικού ελέγχου και την ετήσια έκθεση ελέγχου, καθώς και τη μεθοδολογία εκπόνησης της ανάλυσης κόστους-ωφέλειας, και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 όσον αφορά το υπόδειγμα για τις εκθέσεις υλοποίησης του στόχου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία».

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2015

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ