Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/3/2014

Μεταφράσεις

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2015

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ