Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 7/3/2014

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Μεταφράσεις
  • PDF (1003,87 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2015

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ