Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 184/2014 για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ΚΜ και της Επιτροπής

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/2/2014

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 184/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2014 για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση της ονοματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Μεταφράσεις
  • PDF (1018,86 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2015

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ