Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Έχουν λήξει

Aπόκτηση ​εργασιακής εμπειρίας από 3.900 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε τομέα ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών και παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για 6 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και δραστηριοποιούνται σε κλάδους (ως κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας σε τομείς ψηφιακής οικονομίας, με ενδεικτικά αντικείμενα όπως τα κάτωθι:

  • ηλεκτρονικό εμπόριο
  • δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου, στρατηγικές βελτίωσης θέσης μιας ιστοσελίδας στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ανάπτυξη λογισμικού για ιδιώτες και επιχειρήσεις
  • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σταθερή κινητή διαδικτυακή τηλεφωνία, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και πολυμέσων, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ευρυζωνικές υπηρεσίες και παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ανάπτυξη γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων
  • συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό, συντήρηση και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών πολυμέσων, παροχή λύσεων ασφάλειας ηλεκτρονικών συστημάτων
  • τηλε εκπαίδευση
  • συστήματα αυτοματισμού γραφείου
  • ψηφιακές εκτυπώσεις
  • ψηφιακή τηλεόραση, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα.

Λοιπές επιχειρήσεις δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ή τουλάχιστον ένας εργαζόμενος με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης απασχολούνται μερικώς ή αποκλειστικά με αντικείμενο σχετικό με την ψηφιακή οικονομία (υπ εύθυνη δήλωση κατά την αίτηση).

Περίοδος υποβολής

από 24/4/2023 έως 24/5/2023 (έως τις 23:59)
από 3/7/2023 έως 14/7/2023 (έως τις 23:59)

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ. 5.2 του Κεφαλαίου 5 της Πρόσκλησης, υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία μοναδική αίτηση συμμετοχής–υπεύθυνη δήλωση στο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, με χρήση του κλειδαρίθμου τους, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet, χωρίς προσέλευση στην Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι/επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με χρήση κλειδαρίθμου ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (e-services) στο ΚΠΑ2 που ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά που επιθυμούν να ενταχθεί στο πρόγραμμα, ή εναλλακτικά με χρήση κωδικών taxisnet.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Πάροχοι/επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό  μπορούν να ενταχθούν για έναν ​​ωφελούμενο/ασκούμενο.Πάροχοι/επιχειρήσεις ...

Τι χρηματοδοτείται

Η ΔΥΠΑ καταβάλλει στους ωφελούμενους/ασκούμενους κάθε ημέρα και συνολικά όχι πλέον των 22 εργάσιμων ημερών ανά μήνα, 27 ευρώ καθαρή ημερήσια αποζημίωση.

Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ωφελούμενοι/ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από την ΔΥΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ 15Α), όπως ισχύει, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση. Με βάση τις παρουσίες υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο. Οι συνολικές ημέρες εργασιακής εμπειρίας είναι 132 ημέρες.

Η εργασιακή εμπειρία  των ωφελουμένων/ασκουμένων  ορίζεται σε 6 ώρες  ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα -Δευτέρα έως και Σάββατο- και δεν θα πραγματοποιείται σε βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας έως και την 6η πρωινή.​

Προϋπολογισμός

€ 14.935.120

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
1555

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/7/2023