Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου

Έχουν λήξει

Ανάσχεση των συ​νεπειών της ανεργίας λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής με την δημιουργία 3.400 νέων θέ​σεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Οι 3.400 θέσεις της δράσης κατανέμονται, ανά Περιφέρεια, ως εξής:

  • 2.600 θέσεις για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και
  • 800 θέσεις για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Σπάρτης, Οιχαλίας και Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.​

Σε ποιους απευθύνεται

Ι​διωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Περίοδος υποβολής

από 7/11/2022 έως 21/12/2022 (ώρα 15:00 (Β' κύκλος))
από 20/2/2023 έως 7/7/2023 (ώρα 15:00 (Γ' κύκλος) κατόπιν παράτασης)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη.

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στη ΔΥΠΑ όσο και στο ΠΣΚΕ πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβάλλεται μόνο μία αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανά κύκλο προγράμματος.

Η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση και σε επόμενους κύκλους ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας, Οιχαλίας, Καλαμάτας και Σπάρτης της Περιφέρειας ​Πελοποννήσου.

Όροι και προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του ...

Τι χρηματοδοτείται

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ένα μήνα κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, 15 μηνών και 18 μηνών ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου που προσλαμβάνεται, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ που είναι αναρτημένο στα Σχετικά Αρχεία (παρ. 5.2 )

Η δράση υλοποιείται με εφαρμογή κλίμακας μοναδιαίου κόστους, σύμφωνα με το υπ' αρ. 15738/05-02-2021 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Αναθεώρηση της Έκθεσης τεκμηρίωσης κλίμακας μοναδιαίου κόστους της δράσης “Προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων/ΝΘΕ (Νέες Θέσεις Εργασίας)"», βάσει του οποίου το μοναδιαίο κόστος ανά θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) ανέρχεται στο ποσό των 933 ευρώ μηνιαίως και 11.196 ευρώ σε 12μηνη βάση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για την εκάστοτε διάρκεια της δράσης (για 12, 15, 18 μήνες πλήρους απασχόλησης), συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 75% έως 100% της ως άνω κλίμακας μοναδιαίου κόστους.

Πιο αναλυτικά στο ΦΕΚ που είναι αναρτημένο στα Σχετικά αρχεία.

Προϋπολογισμός

€ 48.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
ΔΥΠΑ (Πρώην ΟΑΕΔ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Άλιμος
Τηλ
1555

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/7/2023