Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σύστημα τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας για την αντιμετώπιση έκτακτων/επειγόντων ιατρικών περιστατικών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Αρκαδίας

Έχουν λήξει

Αξιοποίηση καινοτόμων συστημάτων και σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών του συγκεκριμένου πληθυσμού της περιοχής ΤΑΠΤοΚ (κάτοικοι των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας και Τρίπολης πλην αστικού ιστού). Περιλαμβάνει:

  • δημιουργία και εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Ψηφιακό Βιβλιάριο Υγείας) για κάθε άτομο που ανήκει στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, άτομα με χρόνιες ψυχικές και λοιπές παθήσεις κλπ.), με δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας
  • δημιουργία/ λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και για τη δυνατότητα διαβίβασης των αναγκαίων ιατρικών πληροφοριών/ δεδομένων στις αντίστοιχες μονάδες/φορείς υγείας (α’ βαθμιας, β’ βαθμιας, Ψυχικής Υγείας κλπ.)
  • δημιουργία «δικτυακού κοινωνικού χάρτη»/ βάσης δεδομένων, όπου θα καταγράφονται οι ειδικές αυτές πληθυσμιακές ομάδες, οι πληροφορίες της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, καθώς και η αντιστοίχιση με τις δομές Υγείας που υφίστανται πλησίον τους
  • παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής – τηλεφροντίδας, είτε μέσω ειδικών τηλειατρικών συσκευών (π.χ. καρδιογράφου, οξυμέτρου κλπ.), είτε μέσω άμεσης τηλεφωνικής ιατρικής βοήθειας από το ιατρικό κέντρο υποστήριξης
  • ανάπτυξη και λειτουργία του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί που έχουν έδρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου, μόνοι τους ή συνεργαζόμενοι με την Περιφέρεια μέσω προγραμματικών συμβάσεων)

Περίοδος υποβολής

από 6/4/2022 έως 9/5/2022 (Ανάκληση Πρόσκλησης)

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 21, ΤΡΙΠΟΛΗ 221 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ...

Προϋπολογισμός

€ 1.200.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Αρκαδία 2020 ΤΑΠΤοΚ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Ερμού 21 και Κένεντυ 12 (3ος όροφος), 221 32 Τρίπολη
Τηλ
2710 222881
Φαξ
2710 222967

Νικόλαος Ρουμελιώτης

2710 222881
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/5/2022