Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Σχέδιο Πρόσκλησης για την Υλοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης σε ΤΠΕ, μέσω Συστήματος Επιταγών Κατάρτισης (training vouchers)

7/11/2011

Σε δημόσια διαβούλευση έως 23-11-2011
 
Αποστολή παρατηρήσεων και σχολίων: gengrammateas@mou.gr, ioanfoug@mou.gr

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/11/2013