Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ Συστήματος Διαχείρισης για τις δράσεις του ΕΠΑΝΑΔ «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» για διαβούλευση έως 23/11/2011

4/11/2011

Αποστολή παρατηρήσεων και σχολίων:

gengrammateas@mou.gr, emmakour@mou.gr, georvika@mou.gr

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/1/2014