Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωβαρόμετρο - Γνώση και αντιλήψεις των πολιτών για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ

12/10/2021

 

Η παρακολούθηση της ενημέρωσης των πολιτών για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ είναι το αντικείμενο της νέας έρευνας του Flash Ευρωβαρόμετρου.

 

Η τελευταία έρευνα δείχνει ότι τα επίπεδα ενημέρωσης και γνώσης παραμένουν υψηλά - οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (80% Ευρωπαικός μέσος όρος - 88% στην Ελλάδα) έχουν ακούσει για συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ στην περιοχή όπου ζουν  ενώ 41% (Ευρωπαικός μέσος όρος) - 55% στην Ελλάδα πιστεύουν ότι τα έργα της ΕΕ έχουν θετικό αντίκτυπο στην πόλη ή την περιοχή τους.

 

Τα επίπεδα ενημέρωσης για τα ταμεία της ΕΕ είναι επίσης υψηλά - σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (69%) γνωρίζουν τουλάχιστον ένα ταμείο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Interreg, Just Transition Fund κλπ).

 

Σε ό,τι αφορά την απόκριση της Ένωσης στην πανδημία του COVID-19, σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες (69% Ευρωπαικός μέσος όρος - 75% στην Ελλάδα) πιστεύουν ότι η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη στο πλαίσιο της πανδημίας.

 

Όταν ρωτήθηκαν για σημαντικούς τομείς για επενδύσεις περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, το 92% των Ευρωπαίων αναφέρουν την εκπαίδευση, την υγεία ή τις κοινωνικές υποδομές ως σημαντικές για την πόλη ή την περιοχή τους, ακολουθούμενες από το περιβάλλον (91%) και την ανανεώσιμη και καθαρή ενέργεια (87%). Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η μεγαλύτερη προτεραιότητα δίνεται σε περιοχές με υψηλή ανεργία (69%), αστικές περιοχές με στέρηση (55%) και απομακρυσμένες αγροτικές ή ορεινές περιοχές (54%).

 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι σχεδόν έξι στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν ότι τα έργα τους κάνουν να αισθάνονται περισσότερο σαν πολίτες της ΕΕ (το 21% ότι συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και το 38% σε κάποιο βαθμό).

 

Σύμφωνα με την έρευνα, η τηλεόραση και το Διαδίκτυο είναι οι πιο συχνά αναφερόμενες πηγές πληροφοριών για συγχρηματοδοτούμενα έργα της ΕΕ. Από την τελευταία έρευνα το 2019, το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν το Διαδίκτυο αυξήθηκε, καθιστώντας το μια πηγή πληροφοριών εξίσου σημαντική με την τηλεόραση.

 

Δείτε την έρευνα: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2021/report-citizens-awareness-and-perception-of-eu-regional-policy

 

 Πηγή: www.espa.gr

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/10/2021