Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο δράσης υποστηρικτικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε κοινότητες ΡΟΜΑ

31/5/2021

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για την σύναψη 12 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου, στα πλαίσια της Πράξης "Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους", που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Νικολάου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Με την υλοποίηση της Πράξης επιδιώκεται πρωτίστως η αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής ανισότητας και περιθωριοποίησης αυτής της κοινωνικής ομάδας μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών ένταξης και συμμετοχής Ρομά παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι δράσεις της Πράξης υλοποιούνται μέσω εφαρμογής παιδαγωγικών, διδακτικών, ψυχοκοινωνικών και εμψυχωτικών δραστηριοτήτων και αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, αλλά και στην ενθάρρυνση νέων Ρομά ή ενηλίκων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δομές εκπαίδευσης ή και να επανασυνδεθούν με το εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων – Προτάσεων της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ μέχρι την 10/06/2021.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά αρχεία)

 

Πηγή: www.espa.gr

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/6/2021