Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ

27/4/2020

 

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκoν», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην πλήρωση 1.100 θέσεων εργασίας.

 

Η πρόσκληση αφορά στη στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού (ΚΟΜΥ) και του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων (ΔΕ οδηγοί, ΠΕ/ΤΕ νοσηλευτές, ΠΕ διοικητικοί).

 

Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) τρίμηνης διάρκειας με άμεση έναρξη και με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο.

 

Η πρόσκληση διενεργείται - εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης όπως ορίζονται στο κείμενο της πρόσκλησης - με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης, με έναρξη τη Δευτέρα 27/04/2020 και ώρα 13:00

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στα Σχετικά αρχεία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα: https://eody-komy.services.gov.gr

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 27/4/2020