Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΗΜΟΣ ΑΕ

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.

Σκοποί της εταιρείας είναι:

  1. Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη έργων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους,
  2. Η ωρίμανση δηλαδή η εκτέλεση μελετών, η λήψη των απαραίτητων αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής των ΟΤΑ α΄ βαθμού, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, και
  3. Η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδομής των ΟΤΑ α΄ βαθμού.

Δημιουργήθηκε με τον Ν. 3614/2007.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ