Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Μία από τις δύο Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ (η άλλη είναι η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων).

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων που είναι σύμφωνα με το Νόμο 3614/2007 η Εθνική Αρχή Συντονισμού, συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και καθοδηγεί τις Διαχειριστικές Αρχές με στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και εφαρμογής των ΕΠ.

Αποτελείται από τις Διευθύνσεις:

  1. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων
  2. Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης
  3. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
  4. Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  5. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής στ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
  6. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ