Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Βεβαίωση Παραλαβής

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Βεβαίωση που εκδίδεται μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών.

Υπάρχει η Βεβαίωση Προσωρινής Παραλαβής και η Βεβαίωση Οριστικής Παραλαβής ενός Έργου:

  • Με την Προσωρινή Παραλαβή ελέγχονται οι εργασίες ποιοτικά και ποσοτικά.
  • Η Οριστική Παραλαβή γίνεται μετά την Προσωρινή και την πάροδο του χρόνου της υποχρεωτικής για τον Ανάδοχο συντήρησης του Έργου.

Οι παραλαβές γίνονται από Επιτροπές Παραλαβής, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων που χρησιμοποιούν το Έργο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ).

Πηγή

Ν. 1418/1984, ΠΔ 609/1985

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ