Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΧΑΔΑ

Χώρος στον οποίο λαμβάνει χώρα η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων. Οι ΧΑΔΑ λειτουργούν χωρίς προδιαγραφές υγειονομικής διάθεσης των απορριμμάτων και χωρίς αδειοδότηση, κυμαίνονται δε από τοπικές/σημειακές απορρίψεις στερεών αποβλήτων έως εκτάσεις πολλών δεκάδων στρεμμάτων με στοιχειώδεις υποδομές και ημι-οργανωμένη διαχείριση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ