Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εντός των ανώτατων ορίων και οδηγιών που τίθενται από τις Κατευθυντήριες Γραμμές Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΚΓΠΕ), τα κράτη - μέλη, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, υποχρεούνται να καταρτίσουν τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας, στον οποίο ορίζονται:

  • οι περιοχές της χώρας οι οποίες δικαιούνται Περιφερειακών Ενισχύσεων και
  • το ανώτατο όριο Περιφερειακών Ενισχύσεων για κάθε περιοχή.

Ο χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων της χώρας αφού υποβληθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα δεσμευτικός για τη χώρα και κανένα καθεστώς Περιφερειακών Ενισχύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που τίθενται σε αυτόν.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ