Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΤΔΠΠ

Έντυπο που συμπληρώνεται από τους δυνητικούς Δικαιούχους και υποβάλλεται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ για έγκριση της ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης συμπληρώνονται στοιχεία που περιγράφουν την ταυτότητα της πράξης, τη σκοπιμότητα και την ωριμότητά της, τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς και το χρονοδιάγραμμα και κόστος υλοποίησης.

Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, στοιχεία τα οποία εισάγονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της 4ης Προγραμματικής περιόδου τα ΤΔΠΠ αφορούν όλες τις Πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

  • Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης – ΕΤΠΑ/Ταμείο Συνοχής
  • Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης – ΕΚΤ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ