Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

7ο Πρόγραμμα Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (2007-2013)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Το Πρόγραμμα αυτό ισχύει για την περίοδο 2007-2013 και αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 7ο ΠΠ διαρθρώνεται σε πέντε ειδικά προγράμματα: 

  • τέσσερα κύρια ειδικά προγράμματα – «Συνεργασία», «Ιδέες», «Άνθρωποι» και «Ικανότητες» – καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν κύριο στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα, συν
  • ένα άλλο ειδικό πρόγραμμα που αφορά τις άμεσες δράσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/2/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ