Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organization for Economic Cooperation and Development)

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΟΟΣΑ

Ο Οργανισμός γιά την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ιδρύθηκε το 1961 με σκοπό την προώθηση της ευημερίας και την ενθάρρυνση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των βιομηχανικών χωρών με οικονομίες αγοράς, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συμβατών πολιτικών και πρακτικών των κρατών- μελών του.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού διενεργεί συστηματικές και διεξοδικές αναλύσεις και ανασκοπήσεις όλων των στοιχείων που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την οικονομική και την κοινωνική πολιτική (όπως την γεωργία, το περιβάλλον, το εμπόριο, την εκπαίδευση και τις ξένες επενδύσεις). Έτσι έχει δημιουργήσει Επιτροπές και Ομάδες εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων της πολιτικής και νομοθετικής εξουσίας για πάνω από 200 θέματα, που συζητούν, αποφασίζουν και καταλήγουν σε επίσημες συμφωνίες.

Τα μέλη του ΟΟΣΑ σήμερα είναι 30, τα εξής: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κορέα, Λουξεμβούργο, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φινλανδία.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ