Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΟΑΕΔ

ΝΠΔΔ, διοικητικά αυτόνομος Οργανισμός με περιφερειακή διάρθρωση, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ο ΟΑΕΔ είναι κύριο όργανο εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και αποβλέπει στην εξασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη γρήγορη προσαρμογή της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της χώρας.

Ειδικότερα, η αποστολή του ΟΑΕΔ υλοποιείται: 

  • με τον επαγγελματικό προσανατολισμό,
  • την τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση,
  • την κατάλληλη τοποθέτηση σε εργασία,
  • τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και
  • τη χορήγηση παροχών (επιδομάτων ανεργίας, στράτευσης, συμπληρωματικών παροχών μητρότητας και οικογενειακών επιδομάτων).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ