Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΟΠΣ

Το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν τα προγράμματα, τις επενδύσεις του επενδυτικού νόμου και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται από την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ομοιόμορφη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τα κράτη - μέλη και από την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος: 

  • για την παρακολούθηση της προόδου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
  • για την αποτελεσματική τήρηση των δεσμεύσεων και
  • για την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις των Ταμείων στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ