Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναλογική Παρέμβαση

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αρχή σύμφωνα με την οποία, οι οικονομικοί και διοικητικοί πόροι που χρησιμοποιούν η Επιτροπή και τα κράτη - μέλη για την εφαρμογή των Ταμείων σε σχέση με:

  1. την επιλογή των δεικτών (που προβλέπονται στο άρθρο 37, παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Καν. (ΕΚ) 1983/2006)
  2. την αξιολόγηση (στο πλαίσιο των άρθρων 47 και 48 του Καν. (ΕΚ) 1983/2006)
  3. τις γενικές αρχές για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου (του άρθρου 58, στοιχεία (ε) και (στ) του Καν. (ΕΚ) 1983/2006)
  4. την υποβολή εκθέσεων (του άρθρου 67 του Καν. (ΕΚ) 1983/2006), είναι ανάλογοι με το συνολικό ποσό των δαπανών που χορηγούνται σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/1/2010

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ