Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός (ΕΕ) 779/2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 1304/2013, όσον αφορά πρόσθετο ποσό αρχικής προχρηματοδότησης που καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/5/2015

Κανονισμός (ΕΕ) 779/2015 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, όσον αφορά πρόσθετο ποσό αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων

Μεταφράσεις
  • PDF (1000,08 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/10/2015

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ